Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 108
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 5478
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 647
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 462041
ฟังตัวอย่างเพลงภชัน


         ฮารา ฮารา ฮารา ฮารา มาฮาเดวาชีวะ
        ชีวะ ชีวะ ชีวะ ซะดา ชีวะ

         โอม
นะโม นะโม นะมัช ชีวายา

        โอม ฮารา ฮารา ฮารา ฮารา มาฮาเดวา

        ชีวะ ชีวะ ชีวะ ชีวะ ซะดา ชีวะ
       
โอม นะโม นะโม นะมัช ชีวายา
         บรัมห์มา วิชนุ ซูราร์จิตายา โอม นะโม นะโม นะมัช ชีวายา
         อุมา
กาเนชชา ชาราวานา เสวิตา โอม นะโม นะโม นะมัช ชีวายา

 
 
         Hara Hara Hara Hara Mahadeva
         Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva

         Om Namo Namo Namah Shivaya

         Om Hara Hara Hara Hara Mahadeva

         Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva

         Om Namo Namo Namah Shivaya

         Brahma Vishnu Surarchitaya Om Namo Namo Namah Shivaya

         Uma Ganesha Sharavana Sevita Om Namo Namo Namah Shivaya
 

        ความหมาย : ขอสรรเสริญพระนามของพระศิวะ พระพรหม พระวิษณุ พระแม่อุมา พระพิฆเนศและพระผู้เป็นเจ้าทุกพระองค์

 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 90