Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 95
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 5465
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 647
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 462028
ฟังตัวอย่างเพลงภชัน

          
เดวี ไส มา เดวี ซารัสวาตี มา
ดุรกา
ภะวานี มา กาลี กาปาลินี มา
จะกะโดฑารินี มา
ไส
ดายา กาโร มา ( สัตยา )
Devi Sai Ma Devi Saraswati Ma
Durga Bhavani Ma Kali Kapalini Ma
Jagadodharini Ma
Sathya Sai Daya Karo Ma
          

ความหมาย : โอ้ พระแม่ไส พระแม่สรัสวตี พระแม่ทุรคา พระแม่ปารวตี และพระแม่กาลีผู้ทรงสวมประคำที่ทำด้วยหัวกะโหลก
พระแม่สัตยาไสผู้ค้ำจุนจักรวาล โปรดเมตตาข้าด้วยเถิดCurrent Pageid = 89