Website Banner


จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 110
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 5480
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 647
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 462043ฟังตัวอย่างเพลงภชัน

เจยา กาเนชา เจยา กาเนชา เจยา กาเนชา เดวา
ศรี กาเนชา ศรี กาเนชา ศรี กาเนชา เดวา

เจยา กาเนชา เจยา กาเนชา เจยา กาเนชา เดวา
ภักตา อุดฑารานา ภักตา จานา ปูชานา
ปาปาวินาชานา ภักตา ซัมรากชานา
โอม การา ปรานาวา ศรี รูปา
ปาร์วาตี นันดานา เฮ ชีวะ นันดานา


     
Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha  Deva
Sri Ganesha  Sri Ganesha Sri Ganesha Deva
Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha

Bhaktha Uddharana Bhaktha Jana Poshana

Papavinashana Bhaktha Samrakshna

Om Kara Pranava Sri Roopa

Parvathi Nandana Hey Shiva Nandana
 

ความหมาย : ขอถวายพระพรชัยแด่พระพิฆเนศ โอรสของพระศิวะและพระแม่ปารวตี พระองค์ทรงทำลายล้างบาปทั้งปวง
 
Current Pageid = 88