Website Banner


จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 86
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 5456
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 647
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 462019
  
นิทานแห่งแสงสว่าง     นิทานเหล่านี้ แปลจากนิทานของท่านไสบาบา ซึ่งมีการรวบรวมในหลายสิบปีที่ผ่านมา และพิมพ์ลงในหนังสือ Chinna Katha1-2 โดยปกติแล้ว ท่านไสบาบาจะยกตัวอย่างประกอบคำบรรยายของท่านเป็นนิทานหรือคติสอนใจ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน แต่แฝงไปด้วยคำสอนที่ลึกซึ้ง เรื่องราวและนิทานของท่าน จึงเป็นการยกตัวอย่างจากบุคคลสำคัญต่างๆ ในทุกศาสนา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีอุปนิสัยดีงาม 
   ปัจจุบัน นิทานของท่านไสบาบา มีการแปลออกมาหลายภาษาและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากเนื้อเรื่องที่เพลิดเพลินแล้ว ยังให้ความรู้ และสติปัญญา ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทาง
การยกระดับจิตใจได้เป็นอย่างดี


 ความสงบใจ  ความรีบร้อนทำให้สูญสิ้น 
 การแข่งขันความงาม อะไรคือวิธีรักษา    

     
 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 55