Website Banner
.............................................

ครบรอบวันคล้ายวันประสูติองค์ภควัน 89 ปี


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2014
เป็นวันคร
บรอบวันคล้ายวันประสูติ 89 ปี ขององค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา
ทางไสดารชินี จึงได้จัดกิจกรรมเซวา และสวดภชัน

 

สิ่งของที่นำไปเซวา

ไสดารชินีได้จัดสิ่งของต่างๆ ไปเซวา ที่โรงเรียนโป่งน้ำตก ในจังหวัดเชียงราย
มีนักเรียนประมาณ 80 กว่าคน เป็นโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่
สำหรับของที่นำไปเซวาในครั้งนี้ก็มีกระดาษ A4 ขนม ถุงเท้า อุปกรณ์การเรียน


 
  ผู้เลื่อมใสจากระยอง เชียงราย และนักศึกษา
ช่วยกันทำอาหารสำหรับเซวา
ซึ่งเมนูได้แก่ ข้าวผัดมังสวิรัติ ไข่ดาว
ส้มตำ และต้มจืด
   
   

ผู้เลื่อมใสและคณะครูอาจารย์ กล่าวมอบและรับของบริจาค

ผู้เลื่อมใสแจกอาหารให้เด็กนักเรียน
   
หลังจากเด็กๆ ทานอาหารเสร็จ
ก็จะมาต่อแถวรับถุงขนม
เด็กทุกคนต่างสนุกสนาน
ทานขนมอย่างเอร็ดอร่อย

   
   


 

หลังจากรับถุงบริจาคแล้ว
เด็กๆ ก็จะมาต่อคิวเพื่อรับไอศครีม


 

เมื่อเด็กๆ ทานอาหารกลางวันเสร็จ เราก็ได้จัดของเก็บบ้านไสดารชินี
ถึงบ้านไสดารชินี ต่างก็แยกย้ายกันทำความสะอาด แล้วจัดเตรียม ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้
พอถึงเวลาเย็น พวกเราทุกคนก็ร่วมกันสวดภชัน อย่างมีความสุข...ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ที่กรุณาประทานให้เราทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเซวาในครั้งนี้
โอม ไสราม....


 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 170