Website Banner

ตอนที่
...เริ่มเตรียมการเดินทาง

         ข้าพเจ้าได้เข้าสมาธิกราบเรียนถามพ่อฤาษีว่าถึงเวลาที่คณะเราจะเดินทางไปประเทศอินเดียได้หรือยัง แม้จะยังไม่ได้รับคำตอบจากพ่อฤาษีแต่ข้าพเจ้าก็ได้ปรึกษาอาจารย์พรว่าคณะเราควรจะเตรียมตัวอะไรกันได้บ้างหรือยัง เพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้ว อาจารย์พรจึงได้ให้ข้าพเจ้าติดต่อไปยังคุณนวลจันทร์ เพียรธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ทัวร์ แทรเวิร์ลเซอร์วิสลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอาจารย์พรไว้วางใจ และเคยบอกไว้ถ้าอาจารย์พรจะจัดรายการไปไหนจะจัดการให้เท่าที่ความสามารถพึงมีและเคยจัดรายการทัวร์ให้แล้วเมื่อคราวครั้งก่อน

        เมื่อคุณนวลจันทร์ได้ทราบแล้วก็บอกว่าจะลองจัดการไต่ถามไปถึงเอเย่นต์ซึ่งอยู่ทางประเทศอินเดียว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ในระยะเวลา วัน ทั้งนี้เพราะคุณนวลจันทร์เองก็ไม่เคยเดินทางไปบังกาลอร์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียเช่นกัน และท่านไสบาบาเป็นใคร อยู่ที่ไหนในบังกาลอร์ ก็ยังไม่เคยรู้จัก ดังนั้น จึงเป็นอันว่าการเดินทางครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการเดินทางไปสำรวจเส้นทางไม่ทราบว่าจะยากลำบากหรือสะดวกกันอย่างไร และคุณนวลจันทร์ก็ได้บอกอีกว่า ถ้าโชคดีเอเย่นต์ซึ่งเป็นคนอินเดีย เขาอาจจะมีเพื่อนอยู่บังกาลอร์ที่รู้จักหรือได้ยินถึงชื่อเสียงของท่านไสบาบา เขาอาจจะบอกเราได้ว่าท่านไสบาบาอยู่ที่ไหน เพื่อคณะเราจะได้ไม่เสียเวลาไปสืบหาอีก เมื่อคุณนวลจันทร์บอกเช่นนั้น ก็เป็นที่เบาใจของอาจารย์พร

 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 156