Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 80
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1654
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4709
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 439780

ภชันสันสกฤต 

          เพลงภชันในภาษาสันสกฤตนั้น มีมากมายหลายพันเพลง ซึ่งแต่ละเพลงจะบูชานามของพระเจ้าแตกต่างกันไป และบางเพลงอาจจะรวมหลายพระนามไว้ด้วย ถือเป็นเพลงที่มีความเก่าแก่ และไพเราะ อีกทั้งยังมีพลังอีกด้วย

เพลงภชันสำหรับบูชาพระเจ้าองค์ต่างๆ
                                           
   Ganesha
 Shiva  Mata  
 


   
         
   Lord Krishna  Lord Rama  Murugan  
   

     
 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 23