Website Banner


จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 102
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1676
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4709
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 439802

ติดต่อเราขอน้อมกราบแทบพระบาทบัวขององค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา


   Sri Sathya Sai Nonthaburi Centre
 45 หมู่ 10 ถนนบ้านคลองหนึ่ง ตำบลไทรใหญ่
 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
 Tel : 095-6525914
 E-mail : saisiam307@gmail.com

 

 
 Sri Sathya Sai Darsini House  

  307 หมู่ 6 ตำบลบ้านดู่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  Tel : 097-9929258
   E-mail : saisiam307@gmail.com
 

 

 
 
 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 15