Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 158
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1732
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4709
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 439858

คำสอนและโอวาทขององค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา


นิทานแห่งแสงสว่าง
     นิทานเหล่านี้ แปลจากนิทานของท่านไสบาบา ซึ่งมีการรวบรวมในหลายสิบปีที่ผ่านมา
โดยปกติแล้ว ท่านไสบาบาจะยกตัวอย่างประกอบคำบรรยายของท่านเป็นนิทานหรือคติสอนใจ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความ..........
อ่านต่อ

  สมาธิแสงสว่าง
     สมาธิที่แท้จริงคือการที่จิตใจของเราอยู่กับพระเจ้า พุทธะ  หรือจิตบริสุทธิ์ตลอด
เวลา มันเป็นสภาวะที่จิตใจของเราผูกพันอย่างแนบแน่น จนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งเดียวกัน
กับพระเจ้าหรือจิตบริสุทธิ์ ซึ่งสภาวะนี้ทุกคนสามารถ..........อ่านต่อ


พุทธิปัญญาและเมธาศักติ  
      ในโลกนี้เธอคิดว่าเมธาศักติ (ความเฉลียวฉลาด) กับ               
   พุทธิปัญญาเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ
ในชีวิตประจำวัน แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่    
   ถูกต้อง
ครั้งหนึ่งกษัตริย์วิกรัมฑิตยาเรียกประชุมเพื่อ..........อ่านต่อ

   จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง
          นานมาแล้ว โลกยังถูกปกคลุมด้วยความมืดมิด ยังไม่มีมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ
   ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากลางวันและกลางคืน ฝนตกกระหน่ำเป็นเวลา..........อ่านต่อ

   อาตมัน ที่อยู่ในรูปร่าง  

      เมื่อเรามีความรักพระเจ้า เราจะมีความสงบและความจริง ความรักพระเจ้าเป็น
   ผลจากความเกรงกลัวต่อบาป ที่ใดไม่มีความรักความเมตตา ที่นั่นปราศจากซึ่ง
   ความสงบ เราเข้าถึงคุณค่าของอหิงสาได้ก็ต่อเมื่อเรามี
..........อ่านต่อ

   รากฐานของศาสนา
      พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง พระองค์สถิตอยู่ภายในทุกอณูในสากลจักรวาล  
   การที่ประกาศว่า
 จะต้องทำพิธีบูชาตามอย่างเธอเท่านั้นจึงจะเห็นพระเจ้า หรือว่า
   พระเจ้าจะขานรับเฉพาะนามที่เธอเรียกนั้น ถือว่าเป็นการ...........
อ่านต่อ
 
 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 5