Website Banner


จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 82
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1656
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4709
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 439782


กิจกรรมในประศานตินิลยัม

สถานที่สวด OMKAR


     04:50 น. OMKAR
กิจกรรมประกอบด้วย นั่งสมาธิ สวด "โอม" 21 ครั้ง จากนั้นสวดบทสวดต้อนรับรุ่งอรุณ Subrabhatam
หลังจากสวดโอมการ์เสร็จ ก็จะมีการร้องเพลงภชัน โดยเดินเป็นกลุ่ม กลุ่มผู้หญิงเดินนำ และกลุ่มผู้ชายเดินตาม รอบอาศรม 1 รอบ


     08:30 น. DARSHAN ช่วงเช้า
สถานที่ดารชันคือในมณเฑียร สวดพระเวท 1 ชั่วโมง จากนั้นร้องเพลงภชัน โดยมีผู้ชายเป็นคนร้องนำ จากนั้นก็อารติ พอเสร็จสิ้นพิธี ก็จะเปิดให้เคารพศพของท่านไสบาบา ในสมัยเมื่อท่านไสบาบายังไม่เข้าสู่สมาธิ ท่านไสบาบาจะออกมาให้พร และเรียกสัมภาษณ์บางกลุ่ม 

หลังจากดารชันตอนเช้า ผู้เลื่อมใสอาจจะไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในอาศรม และบริเวณอาศรม อาทิเช่น สถานที่ประสูติขององค์ภควัน ต้นกัลปพฤกษ์ พิพิธภัณฑ์ของท่านไสบาบา หรือที่อื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับท่านที่เคยไปมาแล้ว อาจจะร่วมกิจกรรมเซวาในอาศรม อาทิเช่น ล้างถ้วยล้างจาน กวาดถูพื้น ทำอาหาร ปอกผักผลไม้ และกิจกรรมเซวาอื่นๆ อีกมากมาย

     16:00 น. DARSHAN ช่วงเย็น
กิจกรรมและสถานที่เหมือนช่วงเช้าทุกประการ
หลังจากดารชันสามารถเข้าไปนั่งสมาธิได้ ในสถานที่สวดโอมการ์ แล้วสวดชานติ มนตรา (Shanti Mantra)

     21:00 น. เป็นเวลาปิดไฟ แล้วพักผ่อน เวลาทั้งหมดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจัยต่างๆ

การเรียกเข้าสัมภาษณ์ Interviews


แพทย์ของโรงพยาบาลในห้อง Interviews ใน Prasanthi Nilayam วันที่ 4 มกราคม 1995

      เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าวิเศษสุด คือการถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว ท่านไสบาบาจะแนะนำในเรื่องส่วนตัว ในเรื่องทางจิต หรือเกี่ยวกับการงานอื่นใด และให้พรแก่พวกเขา

       บุคคลที่ถูกเรียกสัมภาษณ์ เป็นบุคคลที่ท่านไสบาบาเลือกจากคนที่นั่งรอดารชัน การเรียกเข้าสัมภาษณ์เหล่านี้ไม่มีการนัดหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ สุดแล้วแต่ความประสงค์ของท่านไสบาบา ปราศจากการถือชั้นวรรณะ ความเชื่อถือ ศาสนา และฐานะ ท่านอยู่เหนืออิทธิพลใดๆ

      เมื่อท่านไสบาบายังไม่เข้าสู่สมาธิ ในระหว่างการสัมภาษณ์ และการดารชัน บางครั้งท่านไสบาบาอาจจะเนรมิตวิภูติหรือสิ่งของต่างๆ ให้กับผู้รอรับดารชัน หรือรักษาคนป่วย คนพิการ ท่านไสบาบาอาจจะหยุดฟังและพูดคุยกับคนบางคน ให้พรแก่เขา และรับจดหมายเรื่องราวต่างๆ จากพวกเขา จากนั้นท่านก็จะจัดการให้ตามเหมาะสม

 

 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 46