Website Bannerจำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 697
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 26083
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 647
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 482646
กิจกรรมล่าสุด
มหาศิวะราตรี 2015


" จงนับถือพระเจ้า ตามที่เธอเคยนับถืออยู่แล้วต่อไป...
แล้วเธอจะพบว่า เธอเข้ามาใกล้ฉันทุกขณะขึ้นทุกที
เพราะทุกนามเป็นนามของฉัน...และทุกรูปก็เป็นรูปของฉัน
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลังจากที่เธอได้พบฉัน และได้ฟังฉันพูดแล้ว
ฉันจะตอบสนองเสมอ ไม่ว่าเธอจะเรียกชื่อฉันว่าอย่างไรก็ตาม
ฉันยินดีช่วยเหลือตามคำขอร้องที่เกิดจากหัวใจอันบริสุทธิ์ และเจตนาอันสูงส่งของเธอ
"


 ชีวประวัติของเชอร์ดิไส   
  รู้จักกับประศานตินิลยัม    
  กิจวัตรประจำวัน
  กฏระเบียบ
  สถานที่ตั้ง
  สถานที่ต่างๆ
  รู้จักกับ ภชัน
  ภชันสันสกฤต               
  ภชันไทย
  ภชันจีน
  ภชันอังกฤษ


 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา
และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 1